Otomatik Sulama Sistemleri

Her sulama sisteminin amacı bitki köklerine kullanılablir miktarda su temin etmektir.Bunun başarılması için toprak koşullarının ve bitki büyüme özeliklerinin bilinmesi gerekir. Toprak otomatik sulama sisteminin planlanması bakımından yaşamsal önemde iki özelliğinin bilinmesi gerekmektedir. Bunlar toprağın su alma hızı ile toprağın aldığı fazla suyun yerçekimi kuvveti etkisiyle drene olmasından sonra toprak tarafından tutulan su miktarıdır. Bunların ölçülmesinde toprak tipi ve arazinin eğiminin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki kriterlerin cevaplanması otomatik sulama projesi çizilmeden önce suyun toprağa verilme hızı , suyun miktarı ve sulama sıklığının bilinmesi anlamına gelmektedir.

Otomatik sulama sistemleri:

 • Yağmurlama sulama : Genellikle çim alanların sulanmasında uygulanmakta olup bu amaçla sprinkler denilen yağmurlama başlıklarından yararlanılır. Sprinkler belirli yarıçapla suyu havaya fışkırtan ya da püskürten bir sulama sistemi ögesidir. Yağmurlama başlıkları alanın ihtiyacına bağlı olarak 90˚ , 180˚ 270˚ ,360˚ ve diğer açılarla sulama yapılmasına olanak verecek özelliktedir.
 • Bubbler sulama : Suyu doğrudan toprağa damlatan ya da toprakla suyun temasından önce ayaklı bir kaide üzerinde kısa mesafede suyu fışkırtan sulama tekniğidir.
 • Damlama sulama : Düşük basınçla ve suyun damla damla toprağa verilmesi suretiyle yapılan bir bitki sulama yöntemi olup , kullanım amacı su kaybını önlemek, toprağın nemini optimum seviyede tutmaktır. Damlama sulama her bitki için ayrı sulama düzeni gerektiren bir yöntem olup yüksek değerli bitkilere sahip olmak ya da su olanakları kıt ve pahalı , gübreme gereksinim fazla olan olağanüstü koşullarda bitkileri yetiştirmek için kullanılmaktadır.

Damlama Sulamanın Faydaları :

  • Damlama sulama sisteminde su yavaş tempo ile bitkinin kök zonuna verildiğinden sulama alanının sadece hedeflenen bölümü ıslanır. Dolayısıyla su kaybı ihmal edilebilecek ölçüde az olur. Erezyon riski olmaksızın mevcut su ile daha geniş alanlar sulanır ve su miktarının sınırlı olduğu yerlerde bu husus son derece önem taşır.

Yağmurlama sulama ile damlama sulama peyzaj çalışmalarında genellikle birlikte uygulanmaktadır.

 • Toprağın ıslatılan yüzeyi bitki tarafından gölgelendiği için toprak yüzeyinden meydana gelen buharlaşma daha az olur.
 • Suyun toprağa yavaş yavaş verilmesi yüzünden bitki köklerindeki oksijen ve nem oranları daha dengeli olup bu da bitkinin sağlıklı ve daha iyi gelişmesine imkan verir.
 • Yabani ot büyümesi az olduğu için bitki bakım masrafları daha azdır.
 • Damlama sulamada bitkinin yaprakları ıslanmadığından külleme ve diğer mantar hastalıkların gelişmesi için uygun ortam bulunmaz.
 • Eğimli arazilerde suyun yavaş verilmesi nedeniyle istenilen miktarda su toprağa verilir.
 • Sistem daha düşük debide çalıştığından az bir maliyetle kurulmaktadır.
 • Sulama süresi yağmurlama sulamaya göre daha esnektir Gün içinde saatlerce , rüzgarlı koşullarda ve yaya trafiğinin olduğu yerlerde rahatlıkla sulamaya imkan vermektedir.

Damlama sulamanın sakıncaları

 • Sulama emitörlerinin tıkanması sistemin en önemli sakıncasıdır. Bu tıkanmaya en çok kum , toz parçacıkları ile organik ve kimyasal madde birikimleri neden olur. Tıkanmanın önüne geçebilmek için sulama suyunun çok iyi filtre edilmesi ve sistemin belili aralıklara klorlu su ile yıkanması gerekmektedir.
 • Damlama sulamanın yönetimi yağmurlama sistemine göre daha karışıktır.